تبلیغات
ادبیات فارسی - قطعه ادبی
>
تاریخ : جمعه 4 تیر 1395
نویسنده : مجتبی معروف

از: جلال عضد

چهار چیز است که  گر جمع شود در دل سنگ
لعل و یاقوت شود سنگ بدان خارایی 
پاکی طینت و اصل و گهر و استعداد
تربیت کردن مهر از فلک مینایی 
با من این هر سه صفت هست ولی می باید
تربیت از تو که خورشید جهان آرایی

در فرهنگ دهخدا در مورد شاعر این قطعه چنین آمده است: جلال عضد.  [ ج َ ع َ ض ُ ] (اِخ ) سید ... از شاعران است که در یزدبوزارت آل مظفر اشتغال داشت . دیوان او گویند چهارهزار بیت است . پدرش سید عضد وزیر محمد مظفر بود. گویند روزی محمد مظفر بمکتب درآمده دید که طفلی بکتابت مشغول است پرسید که این کودک پسر کیست گفتند پسر عضد است از ناصیه آن پسر فراستی تمام پیدا بود از معلم پرسید که کدام یک از این کودکان بهتر مینویسند مولانا گفت آنکه قلمتراش تیز دارد گفت قلمتراش که تیز است گفت هر کرا پدر متمول تر است گفت پدر که منعم تر است گفت آنکه وزیر سلطان باشد محمد مظفر تحسین کرده سید جلال را طلبید و گفت چیزی بنویس تا خطت را تماشا کنم سید جلال این قطعه را ببدیهه گفت و نوشت و بدست او داد. (رجوع به ریحانة الادب ج 3 شود).
آخرین مطالب