تبلیغات
ادبیات فارسی - بحرهای اصلی در شعر فارسی (بحر متقارب)
>
تاریخ : شنبه 19 دی 1388
نویسنده : مجتبی معروف

بحر متقارب

متقارب در لغت به معنای نزدیک به هم می باشد. اصل این بحر «فعولن فعولن فعولن فعولن» متقارب مثمن سالم می باشد.

شكل عروضی (  U ــ ــ ) فعولن

از زحافات آن:

1) زحاف حذف: حذف هجای پایانی (محذوف) ( U ــ ) فَعَل

فعولن فعولن فعولن فعل (بحر متقارب مثمن محذوف)

شاهنامه فردوسی در این بحر سروده شده است.

2) باقی ماندن دو هجای بلند، ( ــ ــ  فع لن) كه به آن اَثلَم می گویند و كاربرد زیادی ندارد.

-------------------------

چند مثال:

نكوهش مكن چرخ نیلوفری را

برون كن زسر باد و خیره سری را

U ــ ــ/U ــ ــ/U ــ ــ/U ــ ــ

فعولن/فعولن/فعولن/فعولن  (بحر متقارب مثمن سالم)

-------------------------------------

بیا ساقی آن می كه حال آورد

كرامت فزاید كمال آورد

U ــ ــ/U ــ ــ/U ــ ــ/U ــ 

فعولن/فعولن/فعولن/فعل  (بحر متقارب مثمن محذوف)

---------------------------------

به نام خداوند جان و خرد

كزین برتر اندیشه برنگذرد

U ــ ــ/U ــ ــ/U ــ ــ/U ــ 

فعولن/فعولن/فعولن/فعل  (بحر متقارب مثمن محذوف)موضوعات مرتبط: عــــــــروض ,
برچسب‌ها: عروض ,
آخرین مطالب