تبلیغات
ادبیات فارسی - كج دار و مریز!!!
>
تاریخ : سه شنبه 25 بهمن 1390
نویسنده : مجتبی معروف
کج دار و مریض یا کج دار ومریز !!
اصطلاح کج دار و مریز یا به صورتی که بیشتر مردم فکر می کنند و می نویسند «کج دار و مریض»
از جمله اصطلاحاتی است که توسط مردم به اشتباه به کار می رود.
مردم آن رابا مریضی مرتبط می دانند.
این اصطلاح در اصل کج دار و مریز است.
این اصطلاح به معنای این است که : ظرف را کج نگه دار و در عین حال مواظب باش که نریزد.
این اصطلاح هیچ نسبتی با مریضی ندارد!
شاعر در این خصوص می گوید:

رفتــم بـه سـر تـربت شمس تبـریـــز              دیــدم دوهــــزار زنگیــــان خونــریـــز
 هر یک به زبان حال با من می گفت            جامی که به دست توست کج دار و مریز

 بکوشید تا از این اصطلاح زیبا و ادبی درست استفاده کنیم!موضوعات مرتبط: عمومی ,
آخرین مطالب