تبلیغات
ادبیات فارسی - نقیضه
>
تاریخ : سه شنبه 16 اسفند 1390
نویسنده : مجتبی معروف

نقیضه یکی از اشکال طنز است که بر پایه کوچک نمایی نقاط قوت استوار بوده و در انگلیسی به آن پارودی (Parody) می گویند.

نمونه های آن را در دیوان های اطعمه و البسه می توان یافت.

گونه ای نقیضه شعری نیز هست که در آن واژگان فارسی را با قواعد عربی به کار می برند. بعضی به آن تعریب هم گفته اند.

نمونه ای تعریب در آثار مولی احمد نراقی:

خیزو1 الی الخــرابات یا ایهالهمادم2

لا تشنوالنصیحه3 من هذه المرادم4

عالج جراحۃ الدل من دستک النگارین5

فی زخم ذالک الدل لا تنفع المراهم6

خذ ایهاالصفایی نقد الروان فی الکف

صراف عشق یارک، لا یقبل الدراهم

برخیزید

جمع همدم

نصیحت نشنوید

جمع مردم

دست نگار

جمع مرهم
موضوعات مرتبط: طنز در متون ادبی و عرفانی ,
آخرین مطالب