تبلیغات
ادبیات فارسی - انتشار کتاب زیر این نخل بلند
>
تاریخ : یکشنبه 26 مهر 1394
نویسنده : مجتبی معروف
 کتاب «زیر این نخل بلند (جستارهایی در مخاطب شناسی شاهنامه)»،  زیر نظر دکتر محمدجعفر یاحقی، توسط انتشارات سخن و با همکاری قطب علمی فردوسی و شاهنامه دانشگاه فردوسی مشهد، در 522 صفحه منتشر شد.
این کتاب حاوی مجموعه مقالاتی از دانشجویان دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه مخاطب شناسی شاهنامه است.
در توضیح این اثر آمده است «حضور نمایان فردوسی و شاهنامه در فضای فرهنگ ایران را عموما كسان و زمینه هایی نمایندگی می كنند كه خود در وجوه و جوانب این فرهنگ تاثیری شگرف برجای گذاشته اند. اگر صحبت از تاثیر شاهنامه بر كسانی امثال خیام، خاقانی، عطار، سعدی و حافظ و یا حوزه هایی از قبیل ادبیات داستانی، درام نویسی، نگارگری، خوشنویسی و هنرهای تجسمی باشد، كه هست همین می تواند به معنی حضور همه جانبه شاهنامه در شریان فرهنگی ایران باشد زیرا هركدام از این افراد و زمینه ها بخش عظیمی از مخاطبان فرهنگ آریایی را نمایندگی می كنند و تا هرجا صدای آنها رفته باشد صدای شاهنامه نیز رفته است». 
 


فهرست مقالات این کتاب به این شرح است:

نظری به تأثیرپذیری بیدل از فضای شاهنامۀ فردوسی/ مریم اسمعلی پور

تبارشناسی یک واژه در شاهنامه و ادب فارسی/ سیده شکوفه اکبرزاده

داستان رستم و سهراب در طومار نقالان (بررسی ساز و کارهای روایی نقالان)/ نعمت الله پناهی

بازتاب شخصیتهای شاهنامه در شعر فرخی سیستانی/ هدی حسین پور بوانلو

بررسی ساختار اسطوره ای هفت خان های پهلوانان خاندان سام/ لیلا حق پرست

تأملی در وجوه معنایی «آباد» در فرهنگ های فارسی و پیشنهاد تصحیح بیتی در شاهنامه/ فرزام حقیقی

جلوه هایی از شاهنامه در ورزش باستانی و پهلوانی/ هما رحمانی

شاهنامه در کاریکاتورهای هفته نامۀ «گل آقا»/ علیرضا رعیت حسن آبادی

بازتاب شاهنامه در تاریخ بیهقی/ هادی عدالت پور

شاهنامه و تأثیر آن بر پویانمایی و بازی های رایانه ای/ صالحه غضنفری مقدم

شاهنامه در فرهنگ و ادب عصر صفوی/ موسی قلی زاده

بازتاب شاهنامۀ فردوسی در شعر حمیدی شیرازی/ شهرام کارگر

بررسی تأثیرپذیری بهرام بیضایی از شاهنامۀ فردوسی در حوزۀ نمایشنامه نویسی/ لیلا کشانی

از حماسه سرایی تا حماسه نگاری (با بررسی نگاره های شاهنامه و پیش نمونه های تصویری آن)/ فاطمه ماه وان

زبدة التواریخ حافظ ابرو و شاهنامه/ فرشته محمدزاده

شاهنامۀ فردوسی در تاریخ نامۀ هرات/ فرشته محمدزاده

شاهنامه در فرهنگ جهانگیری/ مجتبی معروف


انتشارات سخن

مرکز پژوهشی میراث مکتوب
موضوعات مرتبط: کتاب شناسی ,
آخرین مطالب