تبلیغات
ادبیات فارسی - پاسخ ها: (1) نقش صورت و محتوا در پدید آمدن ژانر یا نوع غنایی
>
تاریخ : شنبه 21 آذر 1394
نویسنده : مجتبی معروف

1) آیا در پدید آمدن ژانر یا نوع غنایی محتوای آثار نقش دارد یا صورت آنها؟ چرا؟

 مسألة غنایی شدن اثر به ساخت و شکل بیرونی اثر ربط ندارد. این مسأله دست کم در فارسی تنها شامل آثار داستانی نمی‌شود. آثار غنایی فارسی گر چه عمدتاً مثنوی‌اند و ساختار داستانی دارند، امّا در صورت‌های دیگر نیز دیده می‌شوند. حکایت‌ها، داستان‌ها، افسانه‌های شفاهی، رمان، نمایشنامه، فیلنامه، و ... نیز تم غنایی دارند، یعنی حوزة نثر را نیز شامل می‌شود.

قصیده و غزل به لحاظ قافیه یکسان‌اند (گر چه تعداد ابیات آنها متفاوت است) امّا ممیّز آن‌ها محتواست نه قافیه و تعداد ابیات. بنابراین آنچه در پدید آمدن نوع غنایی اثر مهمّی دارد، محتوای اثر یعنی موضوع و تم است و محصول فرم یا صورت و ساخت بیرونی اثر در غنایی بودن تأثیر ندارد.

 

 
موضوعات مرتبط: نمونه سؤال آزمون های دكترا زبان و ادبیات فارسی ,
آخرین مطالب