تبلیغات
ادبیات فارسی - میلاد پیامبر اکرم و امام صادق (ع) تهنیت باد
>
تاریخ : دوشنبه 7 دی 1394
نویسنده : مجتبی معروف

ماه فــــــرومـاند از جمــــــــــال محمد

                 ســرو نباشـــد به اعتـــــــــدال محمد

قــدر فلک را کمــــال و منزلتی نیست

                 در نظـــــر قـــــدر با کمـــــــــال محمد

وعــــدهٔ دیدار هـــــر کسـی به قیامت

                 لیلهٔ اســــــری شب وصـــــــال محمد

آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی

                 آمــــده مجــــــــموع در ظـــلال محمد

عرصهٔ گیـــــتی مجال همت او نیست

                 روز قیـــــامت نگـــــر مجـــــــال محمد

وآنهمه پیـــــرایه بســته جنت فردوس

                 بو کـه قبـــــــولش کـــــند بلال محمد

همچو زمین خواهد آســمان که بیفتد

                 تا بدهــــــد بوســــه بر نعـــــال محمد

شمس و قـــمر در زمین حشـــر نتابد

                 نور نتـــــــابد مگــر جمــــــــــال محمد

شـــــاید اگر آفتـــــاب و مـــــاه نتـابند

                 پیــش دو ابروی چون هـــــــلال محمد

چشــــم مرا تا به خواب دید جمــالش

                 خواب نمی‌گــــیرد از خیــــــــال محمد

سعــــدی اگر عاشقی کنی و جوانی

                 عشق محـــمد بس است و آل محمد

 

محمد رسولله (ص)


نور عترت آمد از آیینه ام
کیست در غار حرای سینه ام
رگ رگم پیغام احمد می دهد
سینه ام بوی محمد می دهد
میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) تهنیت بادهفته وحدت گرامی باد
نور عترت آمد از آیینه ام
کیست در غار حرای سینه ام
رگ رگم پیغام احمد می دهد
سینه ام بوی محمد می دهد
میلاد پیامبر اکرم و امام صادق (ع) تهنیت باد


صادق که اساس دین ازاو شد معمور / بودند ملایک پی امرش مامور
میلاد ششمین اختر تابناک آسمان ولایت و نبی اکرم نور هدایت مبارک باد
 

میلاد نبی اکرم بهانه خلقت و قرآن ناطق، امام صادق علیه السلام بر شما تبریک وتهنیت باد

 
ای ششم پیشوای اهل ولا
خلق را رهبری به دین هدی
پای تا سر خدانمایی تو
هم ز سر تا بپای صدق و صفا
ولادت امام جعفر صادق علیه السلام و نبی اکرم (صلی الله علیه وآله) مبارک

 
دلم به یاد تو امشب لبالب از شور است
تو کیستی که حریمت چو کعبه مشهور است؟
میلاد نبی اکرم مبارک

 
ماه فرو ماند از جمال محمد
سرو نباشد به اعتدال محمد
قدر فلک را کمال و منزلتى نیست 
در نظر قدر با کمال محمد
میلاد نور مبارک

 
حق چو دید آن نور مطلق در حضور/ آفرید از نور او صد بحر نور
آفرینش را جز او مقصود نیست/ پاک دامن تر زاو موجود نیست
میلاد نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) و امام صادق علیه السلام گرامی باد

 
رسول الله تودر خلوتِ وحدت خلیلی
بعدِ ذاتِ واحدِ مطلق به هستی بی‌بدیلی
بر گزینِ دست یزدان از میان نخبگانی
پیش هر صاحب نظر در صورت و معنا جمیلی
منبع اندیشه رود خروشان حیاتی 
شهر علمی، کوهِ حلمی، قُلزم عقل عقیلی 

 
ای چراغ دانشت گیتی فروز *** تا قیامت پیشتاز علم روز
آفرینش را کتاب ناطقی *** اهل بینش را امامِ صادقی
ولادت امام جعفر صادق علیه السلام مبارکآخرین مطالب