تبلیغات
ادبیات فارسی - پاسخ ها: (8): علّت ماندگاری کتاب قلعة حیوانات
>
تاریخ : سه شنبه 15 دی 1394
نویسنده : مجتبی معروف

8ـ علّت ماندگاری کتاب قلعة حیوانات، اثر جورج اورول انگلیسی، در میان آثار تبلیغی که معمولاً دوامی ندارند، چیست؟

مزرعة حیوانات Animal Farm، که در ایران به نام قلعة حیوانات نیز شناخته شده‌است، رمانی پادآرمان‌شهری به زبان انگلیسی و نوشتة جورج اورول George Orwell (۱۹۰۳ ـ 1950) است. این رمان در طول جنگ جهانی دوّم نوشته و در سال ۱۹۴۵ میلادی در انگلستان منتشر شد، ولی در اواخر دهة ۱۹۵۰ میلادی به شهرت رسید. این رمان دربارة گروهی از حیوانات است که صاحب مزرعه (آقای جونز) را از مزرعه اش فراری می‌دهند و خود ادارة مزرعه را به دست می‌گیرند. رهبری این جنبش را گروهی از خوک‌ها به‌دست دارند، ولی پس از مدتی این گروه جدید نیز به رهبری خوکی به نام ناپلئون همچون آقای جونز به بهره کشی از حیوانات مزرعه می‌پردازند و هرگونه مخالفتی را سرکوب می‌کنند.

جورج اورول که در جریان جنگ داخلی اسپانیا با سیاست‌های حکومت سوسیالیستی شوروی آشنا شده بود و در ضمن از پاکسازیهای خشونت آمیز دوران استالین خشمگین بود، با نگارش این رمان، استبداد طبقه حاکم شوروی به سختی انتقاد کرد. در این رمان، انقلاب حیوانات مزرعه نماد انقلاب کارگری برضد نظام سرمایه داری است (ویکی‌پدیا، 2014).

«رمان قلعة حیوانات نوعی ناتورالیسم معنایی است. رمان از بستری کاملاً رئالیسم شکل می‌گیرد ولی پیامد مفهومی آن نوعی ناتورالیسم معنایی را به تصویر می‌کشد. ناتورالیسم معنایی بدین خاطر که مفاهیم و مصادیقی که رمان را در جادة فهم و اندیشه هدایت می‌کنند، دو موالید از چهار نوع موالیدی است که دنیای طبیعی و خاکی را شکل می‌دهند. می‌توان گفت رمان از حیث ساختار و معنا از دو سبک واقع‌گرایی و فرا‌واقع گرایی با بهره‌گیری از طبیعت شکل و شمایل گرفته است.

«این رمان باز گفتی از حکومت های دیکتاتوری ـ فاشیسم و قدرت طلب در زمان‌های تاریخ تا دنیای کنونی است. چربش رفتاری رمان که خود را با دیگر رمان های جهان مجزا ساخته است، همان فرم پذیری از خصایص و حالات بارز و البته فرا بخش طبیعت است. عدم عدالت دیگر عنصر مهم و حیاتی است که نویسنده در سطر به سطر رمان این مهم را متذکّر می‌شود. به گونه‌ای که «با کسر» و دیگر حیوانات نشانگر این فرآیندند. علاوه براین موارد مهم‌ترین نکته در دل رمان ساده‌گویی و به تعبیری سهل بودن قلم نویسنده می‌باشد که به خوبی توانسته بار معنایی چربش رفتاری رمان که خود را با دیگر رمان های جهان مجزا ساخته است، همان فرم پذیری از خصایص و حالات بارز و البته فرا بخش طبیعت است. عدم عدالت دیگر عنصر مهم و حیاتی است که نویسنده در سطر به سطر رمان این مهم را متذکر می شود. به گونه ای که «با کسر» و دیگر حیوانات نشانگر این فرآیندند. علاوه براین موارد مهمترین نکته در دل رمان ساده گویی و به تعبیری سهل بودن قلم نویسنده است که به خوبی توانسته بار معنایی ممتنعی را در زوایایی متفاوت ترسیم نماید» (پاپی، 1390).

نمادپردازی از دیگر عناصری است که در این رمان به خوبی به آن توجّه شده است. شخصیتها و یا رخدادهای داستان قلعة حیوانات، نمادهایی هستند از انسان‌ها و رویدادهای شوروی و انقلاب اکتبر ۱۹۱۷. به عنوان مثال:

میجر پیر: نظریه‌پردازان جنبش کمونیستی از قبیل مارکس و انگلس و لنین

ناپلئون: رهبران فاسد و مستبد انقلاب‌های کمونیستی، به‌خصوص استالین

سنوبال: رهبران انقلابی که قربانی انقلاب می‌شوند، به‌طور خاص: لئون تروتسکی

باکسر: اسبی به نام باکسر مظهر طبقة کارگر هست که در برابر تمام مشکلات اظهار می‌دارد «من بیشتر کار خواهم کرد». پس از آنکه باکسر توان کار کردن خود را از دست می‌دهد، خوک‌ها، بجای عمل به وعده‌های قبلی در خصوص دوران بازنشستگی، «باکسر» را به یک خریدار اسب‌های پیر می‌فروشند که کارش فروش گوشت اسب به عنوان خوراک سگ است.

گوسفندان: انبوه جمعیت دنباله‌رو که بدون هیچ تفکّری شعارهای رهبران را تکرار می‌کنند.

موزز (کلاغ سیاه پیر): موزز به جاسوسی و سخن‌چینی می‌پرداخت و از سرزمین شیر و عسل در پشت ابرها صحبت می‌کرد که حیوانات پس از مرگ به آن‌جا می‌روند. موزز نماد کلیسای ارتدوکس هست که در زمان استالین دوباره اجازة فعالیت یافت (ویکی‌پدیا، 2014).

بنابراین براساس آنچه مطرح شد، می‌توان نتیجه گرفت: عواملی که باعث شده تا این رمان از دیگر رمان‌های جهان مجزا شده و به عنوان اثری ماندگار مطرح شود، همان فرم پذیری از خصایص و حالات بارز و البته فرا بخش طبیعت است. عدم عدالت دیگر عنصر مهم و حیاتی است که نویسنده در سطر به سطر رمان مطرح می‌کند، به گونه‌ای که «با‌کسر» و دیگر حیوانات نشانگر این فرآیندند. علاوه براین موارد، مهمترین نکته در دل رمان که باعث ماندگاری آن شده، ساده گویی و به تعبیری سهل بودن قلم نویسنده است. نمادپردازی از دیگر عناصری است که در این اثر به خوبی به آن پرداخته شده است.

 

پرسش ها و منابع و مآخذ
موضوعات مرتبط: دكترا , نمونه سؤال آزمون های دكترا زبان و ادبیات فارسی ,
آخرین مطالب