تبلیغات
ادبیات فارسی - پاسخ ها: (10): مکتب رمانتیسم، نماد و تمثیل
>
تاریخ : جمعه 18 دی 1394
نویسنده : مجتبی معروف

10ـ چرا در مکتب رمانتیسم نماد جانشین تمثیل می‌شود؟

 

نماد و تمثیل از این نظر که هر دو تصویرگر حقایق نامرئی هستند مشترکند و میان جهان مرئی و نامرئی پیوند برقرار می‌کنند؛ امّا نماد، قلمرو معنایی گسترده و گاه متناقضی دارد. به سختی می‌توان تمثیل را به عنوان یک مفهوم یا ایدة مبدل واحد در نظر گرفت. تمثیل ساختاری از تصویرهاست که معانی متعدّد را بیان می‌کند. از طرفی تمثیل در یک کلمه شکل نمی‌گیرد، بلکه مجموعه‌ای از حوادث و عوامل و اشخاص در قالب یک روایت نقش بازی می‌کنند (فتوحی، 1385: 271).

در شعر رمانتیک، طبیعت برای هنرمند در حکم الگوی نقّاشی نیست،‌ بلکه رابطة او با طبیعت نزدیک‌تر و عمیق‌تر و توام با احساسات می‌شود. رمانتیک‌ها به جای توصیف دقیق طبیعت بیرونی می‌کوشند تا حالات و روحیات خود را در طبیعت کشف کنند. همدلی و یگانگی انسان با طبیعت از اصول بنیادین هنر رمانتیک است.

تصویر در شعر رمانتیک ارزش درونی دارد نه ارزش جنبی و حاشیه‌ای؛ یعنی آنچه از تصویر انتظار می‌رود تأثیر و احساسی است که همراه آن است، بنابراین تصویر و احساس (صورت و معنی) همراه و متمّم هم‌اند، به اصطلاح منطقی از مقولة اضافه‌اند، مانند مفهوم برادر که بدون برادر دیگر قابل تصوّر نیست. احساس بدون تصویر وجود ندارد و تصویر بدون احساس مرده و بی‌روح است.مثلاً «ماه» در بلاغت کلاسیک، قرینه و مشابهی است برای یک شیء دیگر (معشوق یا صورت زیبا). آن‌گاه که احساس و عاطفة شاعر رمانتیک در طبیعت استحاله شود، تصویر واسطة میان احساس شاعر و طبیعت است (فتوحی، 1385: 123 و 124).

 

پرسش ها و منابع و مآخذ
موضوعات مرتبط: نمونه سؤال آزمون های دكترا زبان و ادبیات فارسی , دكترا ,
برچسب‌ها: مکتبهای ادبی , رمانتیسم ,
آخرین مطالب